bastionserver

en server som avsiktligt har lämnats oskyddad. – En bastionserver är ansluten till internet, men den är inte skyddad av brandvägg eller demilitariserad zon (DMZ). Bastionservrar är oskyddade antingen:

  1. – för att det är rimligt på grund av serverns funktion, till exempel om det är en webbserver eller en namnserver;
  2. – därför att bastion­serverns uppgift är att dra på sig angrepp och därmed skydda resten av systemet.

– Bastionservrar brukar vara rensade från allt som inte är nödvändigt, och de kör vanligen en enda applikation eller tjänst. De brukar inte heller innehålla lösenord eller annan information som ger tillgång till resten av nätverket. – På engelska: bastion host eller bastion server.

[attacker] [internet] [ändrad 8 augusti 2021]