DMZ

”demilitariserad zon” – en server eller ett nätverk som fungerar som skydd mellan ett företagsnät och internet. Syftet är att skydda mot datorintrång och sabotage. En DMZ släpper bara igenom material utifrån om det har beställts av användare på företagsnätet. – Uttrycket demilitariserad zon, demilitarized zone, DMZ, betecknade från början buffertzonen mellan Nordkorea och Sydkorea.

[förkortningar på D] [nätverk] [skydd] [ändrad 24 april 2020]