namnserver

(name server eller nameserver, även: DNS‑server) – server som knyter domän­namn till IP‑adresser och därmed möjliggör adressering av meddelanden på internet. – Domännamn som www.idg.se är lätta för människor att komma ihåg, men de måste bytas ut mot motsvarande IP‑adresser, sifferserier, för att servrarna på internet ska kunna hantera kommunikationen. Detta hanteras av internets adressystem DNS. Ingen enskild namnserver har alla adresser på internet, men systemet är utformat så att namnservrarna kan fråga varandra. – En namnserver är knuten till en domän, mer exakt till en zon, och har dels till uppgift att förse utgående meddelanden med mottagarens IP‑adress, dels att upplysa andra namnservrar om IP‑adresser i den egna zonen. – När det gäller IP‑adresser för utgående trafik använder namnservern en DNS‑cache för att slippa fråga andra namnservrar om samma adress gång på gång. – En auktoritativ namnserver är en namnserver som ger adressinformation i första hand, alltså bara om adresser som finns i dess eget system. – Den mest kända namnservern är Bind.

[internet] [ändrad 13 april 2017]