begränsningspunkt

(choke point) – trång del av nätverk som alla meddelanden måste passera för att de ska kunna granskas. Även: nålsöga. – Begränsningspunkter är alltså inlagda i nätverket med avsikt som ett sätt att höja säkerheten. Detta till skillnad från flaskhalsar (bottlenecks), som är oönskade hinder. – Engelska choke point (kvävningspunkt) är från början en militär term som syftar på smala sund (som Gibraltar) eller bergspass som en fiende måste passera. – Jämför med single point of failure.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 2 februari 2022]

Dagens ord: 2019-11-02