beslutsutveckling

(decision engineering)analys av stora mängder data (big data) med målet att underlätta beslutsfattande. Alltså en typ av beslutsstöd. Målet är alltså inte att hitta så mycket information som möjligt i till­gängliga data, utan att sortera fram sådant som behövs som besluts­underlag. En aspekt är att man måste reducera informations­mängden så att den blir över­blick­bar, samtidigt som den ger en god helhetsbild. – Besluts­utveckling kallas också för decision management – beslutshantering.

[analys] [företag och ekonomi] [ändrad 31 oktober 2019]