beständig kaka

(persistent cookie) – kaka (cookie) som ligger kvar i webb­läsarens kakfil från besök till besök under lång tid (månader eller år) eller tills den raderas antingen av användaren eller av servern som skapade kakan. – En beständig kaka behöver inte vara oför­änder­lig under sin livstid, den kan upp­dateras av webbservern när besökaren åter­kommer till webb­platsen som la dit den. – Beständiga kakor finns för att webb­servrar ska känna igen åter­kom­mande besö­kare (egent­ligen be­sök­arnas webb­läsare) så att webbservern kan personanpassa webb­sidorna med ledning av sparad informa­tion från tidigare besök. Men inget hindrar an­vänd­aren från att radera beständiga kakor.

[kakor] [ändrad 24 augusti 2018]