klass

i objektorienterad systemutveckling: ett antal objekt med gemensamma egenskaper. – Exempel: varje enskilt sparkonto i en bank tillhör klassen ”sparkonton” i bankens it‑system – de är instanser av den klassen. Varje sparkonto (varje objekt) innehåller individuell information (kontoställning, kontohavare, etcetera) som kan bearbetas av den programkod som alla objekt i klassen har gemensamt (metoder). Sparkonton kan i sin tur vara en subklass av klassen Konton. – Varje klass (utom den översta) ärver sina egenskaper, inklusive programkoden (metoderna) från närmast överordnade klass samt har ett antal egna tillägg och uteslutningar. Det innebär att en ändring i en högre klass automatiskt sprider sig (ärvs) till alla objekt i underordnade klasser. – Jämför med språket, där vanliga substantiv (som bil) motsvarar klasser. Individuella exemplar (min bil CPU 286) motsvarar objekt. Min bil är en instans av klassen bil. Om jag lär mig något nytt om bilar i allmänhet vet jag att det nya (troligen) gäller även för min bil CPU 286. – Klasserna kan ha subklasser (personbil). En klass har attribut (egenskaper, värden) och metoder (operationer som kan utföras). – På engelska: class.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 26 september 2018]