bildspam

(image spam)spam som visar texten som en bild för att kringgå spam­filter. Spam­filter utgår nämligen från inne­hållet i text­filer, men de brukar inte kunna känna igen avbildad text i bild­filer. Bild­spam inne­håller ofta ett stycke text i kom­bi­na­tion med bild­filen, men den texten har inget med spam­ma­rens budskap att göra – budskapet finns i bilden. – Se också empty spam.

[spam]