bildspam

(image spam)spam som visar texten som en bild för att kringgå spamfilter. Spamfilter utgår nämligen från innehållet i text­filer, men de brukar inte kunna känna igen avbildad text i bildfiler. Bildspam innehåller ofta ett stycke text i kombination med bildfilen, men den texten har inget med spamma­rens budskap att göra – budskapet finns i bilden. – Se också empty spam.

[spam] [ändrad 20 juni 2020]