bildspam

(image spam) –– spam som visar texten som en bild för att kringgå spam­filter. Spam­filter utgår nämligen från inne­hållet i text­filer, men de brukar inte kunna känna igen avbildad text i bild­filer. – Bild­spam inne­håller ofta ett stycke text i kom­bi­na­tion med bild­filen, men den texten har inget med spam­ma­rens budskap att göra –– budskapet finns i bilden. –– Se också empty spam.

[spam]