empty spam

tomt spam – spam som har tappat bort reklamen på vägen till mottagaren. Typiskt den form av spam som innehåller godtyckligt vald text, till exempel avsnitt ur böcker, medan själva meddelandet följer med som en bild som visas automatiskt, se bildspam. Poängen med bildspam är att meddelandet inte blir stoppat i spamfiltret, eftersom spamfilter inte kan läsa text i bildfiler. Tomt spam har förlorat bildfilen.

[fel] [spam]