empty spam

tomt spam – spam som har tappat bort reklamen på vägen till mottagaren. – Typiskt är det ett slags spam som innehåller godtyckligt vald text, till exempel avsnitt ur böcker, medan den reklam som är själva meddelandet följer med som en bild – se bildspam. Poängen med att skicka bildspam är att meddelandet inte stoppas i spamfilter, eftersom spamfilter inte kan läsa text i bildfiler. Men tomt spam har tappat bildfilen och är alltså bara förbryllande för mottagaren.

[fel] [spam] [ändrad 17 februari 2021]