black hat hacker

ohederlig hackare, alltså en person som begår data­­intrång och eventuellt också it‑sabotage med kriminella av­sikter. – Alter­nativet är white hat hacker. Det finns också grey hat hackers. – Förklaring till hatt-namnen finns under white hat hacker.

[hackare] [ändrad 21 mars 2018]