grey hat hacker

hackare som begår dataintrång utan tillstånd, och som sedan publicerar hur det gick till – allt för att tvinga fram höjd it‑säker­het. Syftet är alltså inte att begå brott. (Förutom själva intrånget.) – Jämför med white hat hacker, black hat hacker och samuraj. – Förklaring till hatt‑namnen finns under white hat hacker.

[hackare] [ändrad 21 mars 2018]