bluejacking

sändning av meddelanden med Bluetooth till intet ont anande personer i närheten – alltså från mobiltelefon till mobiltelefon. Meddelandena är ofta anonyma. (Bluetooth + hijacking.) Kallas också för bluehacking. – Någon kapning (hijacking) ingår inte i bluejacking, trots namnet – det är snarare ett slags spammande.

[meddelanden] [spam] [ändrad 19 november 2020]