bluejacking

att sända meddelanden med bluetooth till intet ont anande personer i närheten – alltså från mobiltelefon till mobiltelefon. Meddelandena är ofta anonyma. (Bluetooth + hijacking.)