body

  1. – engelska för brödtext;
  2. – i e-post: texten – det egentliga med­de­lan­det, till skillnad från adress och rubrik. – Se Datatermgruppen (länk).