bologna

spam som gör reklam för bedrägerier, till exempel Nigeria­brev. Uttrycket är sällsynt i denna betydelse. Bologna, efter staden i Italien, är det engelska namnet på en rökt tjock korv. När ordet stavas baloney kan det också betyda skit­snack.

[spam] [ändrad 25 september 2018]