brownfield

redan bebyggd mark; förorenad mark – brownfield deployment – installation av it‑system på plats där det finns ett sedan tidigare; projekt där man delvis utgår från existerande utrustning och system. – Ordet brownfield kommer från byggindustrin. Det kan också syfta på mark som inte kan användas för bebyggelse på grund av föroreningar. – Jämför med green­field deployment.

[it-system] [ändrad 30 juli 2021]