greenfield

”jungfrulig mark”greenfield deploy­ment – installation av it‑system i en ny byggnad på en plats där det inte finns något tidigare; projekt där man inte utgår från existerade utrustning och system – ibland översatt med nyetablering. – Ordet greenfield kommer från byggindustrin. – Jäm­för med brownfield deployment.

[it-system] [ändrad 9 september 2020]