greenfield

”jungfrulig mark” – greenfield deploy­ment – in­stal­la­tion av it-system på plats där det inte finns något tidigare. – Ordet greenfield kommer från bygg­indu­strin. – Jäm­för med brown­field de­ploy­ment.