browse

titta igenom, ögna igenom, bläddra igenom, ”botanisera”, leta. Kan ibland översättas med ”visa”. – Komm­andot browse i datorer brukar öppna datorns filsystem för att användaren ska kunna leta efter en fil. Det kan översättas med ”Leta” eller ”Välj”. Skillnaden mot att söka är att browsing betyder att man själv får peka ut det man letar efter. – Om man tittar igenom hyllorna i en bokhandel säger man på engelska att man är ”just browsing”. – En browser var ursprungligen en funktion som visade en lista över filer eller andra resurser (en katalog) för att ge användaren överblick. Den funktionen anses så självklar i moderna program och operativsystem att ordet numera sällan används i den betydelsen. – För web browser, se webbläsare.

[användargränssnitt] [filer] [webbläsare] [ändrad 18 december 2020]