butler lie

butlerlögn, vit lögn – falsk förevändning som man använder för att undvika eller dra sig ur en kon­ver­sa­tion. – En teori är att elektroniska kommunikationer och sociala nät­verk har gjort det svårare att trovärdigt använda butler­­lögner. (Termen syftar på de lögner som en butler kan använda för att avfärda oönskade besökare till herrskapet.) – Läs om ett forskningsprojekt på Cornelluniversitetet i USA om hovmästarlögner: länk.

[psykologi] [socialt] [språk] [ändrad 1 juli 2020]