C-RAN

teknik för effektivare användning av bas­stationerna för mobil­telefoni. – Grund­idén är att centralisera en del av funktionerna för bas­stationerna i varje område. En bas­station för mobil­telefoni kan grovt delas in i tre delar:

  • – en styr­enhet som avgör hur sam­talen ska kopplas;
  • – en radio­enhet som sköter radio­kommunikationen med tele­fonerna och:
  • – antennen.

– Traditionellt har dessa tre funnits på samma plats och fungerat självständigt. Det har nack­delar: varje bas­station måste klara hög belastning, även om detta sällan inträffar och kan vara kortvarigt om det inträffar. C‑RAN hanterar detta genom att centralisera styr­enheten. Många bas­stationer i ett område delar alltså på samma styr­enhet. Styr­enheten kan då ba­lans­era belastningen genom att för­dela samtal som normalt skulle tas av samma bas­station på flera bas­stationer som är inom räck­håll. Tele­foner kan också förmedla sam­tal och data åt var­andra. – C‑RAN demonstrerades först 2010 av China mobile research institute. Det har tagits i bruk i Östasien. – Namnet: C uppges stå för clean, centralized processing, collaborative radio och cloud (se moln); RAN står för radio access network. – Branschorganisationen C-RAN Alliance gick 2018 upp i O‑RAN Alliance.

[förkortningar på C] [mobilt] [sammanslaget] [ändrad 23 oktober 2017]