cargo cult programming

programmering där programmeraren använder kod och praktiker som inte har någon funktion i sammanhanget, men som i programmerarens ögon har hög status och förväntas göra nytta av den anledningen. – Uttrycket cargo cult (på svenska cargokult) förklaras i Wikipedia. Det beskriver orealistiska förhoppningar på något som man inte förstår. – Läs också om voodooprogrammering och ”wave a dead chicken”.

[jargong] [programmering] [13 april 2018]

Dagens ord: 2020-10-03