voodoo programming

voodooprogrammering – programmering som inte grundas på relevanta kunskaper och erfarenhet, utan på gissningar och halvsmälta fackkunskaper. – En voodooprogrammerare kan, med varierande framgång, klippa och klistra kod från andra program. – Uttrycket lär anspela på den äldre president Bushs uttryck ”voodoo economics”. – Se också cargo cult programming och ”wave a dead chicken”.

[jargong] [programmering] [ändrad 13 september 2021]

Dagens ord: 2018-12-22