CETA

Comprehensive economic and trade agree­ment, ibland uttytt Canadian… – fri­handels­avtal mellan Kanada och EU. Det hade slutligen godkänts av alla parter i februari 2017 och gäller delvis från april 2017. – Efter att Europa­parlamentet sommaren 2012 röstade ned ACTA framfördes miss­tankar om att de fri­hets- och integritets­kränkande in­slagen i ACTA skulle smusslas in i CETA. De inslag som har fått hårdast kritik kvarstår åtminstone delvis i CETA. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar] [personlig integritet] [politik]

Dagens ord: 2012-07-23