Anti-counterfeiting trade agreement

(ACTA) – ett föreslaget inter­natio­nellt avtal mot förfals­kade mär­kes­varor och pirat­kopior, stoppat av Europaparlamentet. – För­­slaget blev hårt kritise­rat för att det bland annat skulle ge tullen rätt att godtyckligt söka igenom re­se­närers da­torer, mu­sik­­spelare och mobiltelefoner efter eventuella otillåtna kopior av film eller musik. Det skulle också ha försvårat försäljning av billiga kopior av läkemedel i fattiga länder. Dess­­utom försiggick förhandlingarna om av­talet under stort hemlighetsmakeri. – I förhandlingarna om ACTA deltog EU, USA och ett antal andra länder. En preliminär version av avtalet blev offentlig först i april 2010, en nyare version kom i ok­tober 2010, se här (arkiverad). – I ja­nu­ari 2012 undertecknade nästan alla EU:s medlems­­stater avtalet, även Sverige, men genom att Europaparlamen­tet röstade ner avtalet den 4 juli 2012 kan inget EU‑land tillämpa ACTA. Där­efter miss­tänks det att in­slag från ACTA kommer att smusslas in i ett avtal mellan Kanada och EU, se CETA. – Under 2013 förhand­lade EU och USA om ett annat avtal, se TTIP. – Se Wikipedia. – Läs också om FRA‑lagen, Gallorapporten, Hadopi, Investigative powers act, IPRED, Stockholmsprogram­met, Tele­kom­paketet, Polis­metod­ut­red­ningen, SOPA och Indect.

[inaktuellt] [juridiska lagar] [politik] [upphovsrätt] [ändrad 25 april 2020]

Dagens ord: 2012-08-02