Clear Linux

Clear Linux OS – ett utförande av Linux från Intel, lanserat 2016. – Clear Linux är utvecklat för att köras på Intelprocessorer och för att vara lämpligt för moln-baserade it‑system. – Se clearlinux.org.

[linuxdistributioner] [molnet] [ändrad 2 september 2020]