Clever

metod för att rangordna resultatet av sökningar på webben, utvecklad på 1990‑talet av IBM under ledning av Jon Kleinberg. Kleinberg vidareutvecklade sedan metoden och kallade den för HITS, och HITS blev i sin tur grunden för Googles sidrankningsmetod PageRank. – Läs mer på IBM Researchs webbsidor.

[rankning] [ändrad 19 april 2018]