client access license

ofta förkortat cal – licens som ger en klient­dator eller en användare rätt att ansluta sig till ett visst program på en server.  – I system med access­licenser krävs antingen en licens per användare eller per dator (eller annan apparat) som är an­sluten vid ett givet ögon­blick. (Två användare kan då alltså använda samma licens om de inte gör det sam­tidigt.) Det finns inte alltid någon teknisk kontroll av klient­licens­erna, men det är ett jurid­iskt krav att man har dem.