client access license

ofta förkortat CAL – klientaccesslicens, klientåtkomstlicens – ett slags licens som ger en klientdator eller en användare rätt att ansluta sig till ett visst program på en server.  – I system med klientaccesslicenser krävs antingen en licens per användare eller en per dator (eller annan apparat) som är ansluten vid ett givet ögon­blick. (Två användare kan då alltså använda samma licens om de inte gör det sam­tidigt.) Det finns inte alltid någon teknisk kontroll av klientaccesslicens­erna, men det är ett jurid­iskt krav att man har dem.

[licenser] [ändrad 20 december 2019]