Code of practice on disinformation

”kod för praxis om desinformation” – en överenskommelse om hur desinformation på internet ska hanteras. Överenskommelsen, som har tillkommit på initiativ av Europeiska kommissionen, undertecknades i september 2018 av Facebook, Google, Mozilla och Twitter. Den är bindande enbart för undertecknarna. (Någon svensk översättning finns inte när detta skrivs.) – Se Europeiska kommissionens webbsidor.

[desinformation] [11 februari 2019]

Dagens ord: 2019-03-03