Code of practice on disinformation

”kod för praxis om desinformation” – en överenskommelse om hur desinformation på internet ska hanteras. Överenskommelsen, som har tillkommit på initiativ av Europeiska kommissionen, undertecknades i september 2018 av Facebook, Google, Mozilla och Twitter. Den är bindande enbart för undertecknarna. – Se Europeiska kommissionens webbsidor. (Svensk text finns på länk nertill på sidan.)

[desinformation] [ändrad 20 januari 2021]

Dagens ord: 2019-03-03