com

  1. com-porten – the communications port – annat namn på serieporten, som förr fanns på persondatorer – se seriell;
  2. – se .com (toppdomän);
  3. – kort för communications eller company; se också co.

[hårdvara] [sammankoppling] [toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]