com

  1. – (.com) – den vanligaste toppdomänen på internet. Alla större företag och många andra organisationer strävar efter att ha en com‑domän med sitt namn. com är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. Com är kort för commercial: domänen var från början avsedd för företag. Det finns dock inga krav på att man har ett företag för att man ska få registrera en com-domän. – Se också dotcom;
  2. com-porten – the communications port – annat namn på serieporten, som förr fanns på persondatorer, se seriell.

[hårdvara] [sammankoppling] [toppdomäner] [ändrad 13 september 2018]