.com

den vanligaste toppdomänen på internet. Alla större företag och många andra organisationer strävar efter att ha en .com‑domän med sitt namn. .com är en öppen och generisk toppdomän som vem som vill får registrera domäner under. .com är kort för commercial: domänen var från början avsedd för företag. Det finns dock inga krav på att man har ett företag för att man ska få registrera en .com-domän. – Se också dotcom;

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]