coopetition

cooperation och competitionsam­arbete och kon­kur­rens – det att två företag sam­arbetar på ett plan (ofta tekniskt) sam­tidigt som de kon­kur­rerar på mark­naden. Känt exempel: Apple och Microsoft, som kon­kur­re­rar om operativ­system och datorer, sam­tidigt som Micro­­soft tjänar pengar på Office‑program för Mac, vilket Apple upp­muntrar.

[företag och ekonomi] [jargong] [ändrad 3 november 2017]