coopetition

cooperation och competition – sam­arbete och kon­kur­rens – när två företag sam­arbetar på ett plan (ofta tekniskt) sam­tidigt som de kon­kur­rerar på mark­naden. – Känt exempel: Apple* och Micro­soft*, som kon­kur­re­rar om operativ­system och smarta mobiler, sam­tidigt som Micro­­soft tjänar pengar på Office-program för Mac, vilket Apple upp­muntrar.