copy-on-write

förkortat COW – ”kopiera vid ändring” –

  1. – i programmering: principen att en delad resurs kopieras först när en av flera användare gör en ändring. Om en eller flera användare begär en kopia av en resurs görs ingen kopia, utan användaren / användarna får direkt tillgång till originalet. Först om en användare gör en ändring skapas en kopia med ändringen för den användaren, medan de andra användarna fortsätter att dela på resursen utan ändringar. – Utgångspunkten är att ett antal deltagare i ett utvecklingsprojekt var för sig anropar en och samma resurs. Då kan alla pekas till samma exemplar av resursen, vilket sparar minnesutrymme. Först när någon gör (writes) en ändring skapas en kopia. Detta sker ofta med automatik;
  2. – i databashanterare: att ta kopia av innehållet i en databas (en ögonblicksbild) precis före en ändring.

[databaser] [programmering] [ändrad 5 februari 2019]