ORB

kort för object request broker – objektväxel – program som knyter ett programs användargränssnitt (klienten) till andra program. – ORB:er ingår i CORBA, en numera sällan använd standard från 1990-talet för komponentbaserad programmering med objektorienterad teknik. ORB:ens uppgift är att länka användargränssnittet till de objekt som behövs för varje specifik uppgift, och att förmedla kommunikationen mellan användargränssnittet och objekten. Om alla komponenter är skrivna enligt CORBA:s principer ska en ORB kunna koppla ihop dem, oberoende av operativsystem, programspråk och datortyp.

[förkortningar på O] [programmering] [ändrad 14 oktober 2018]