CRC

cyclic redundancy checking – en metod för upptäckt av fel i dataöverföring med hjälp av kontrolltal, BCC. Meddelandet delas upp i block, och för varje block beräknas ett kontrolltal, baserat på innehållet i blocket. Kontrolltalet sänds tillsammans med blocket. Ett program hos mottagaren räknar självständigt fram kontrolltal för varje block och jämför med de bifogade kontrolltalen.

[datakommunikation] [fel] [förkortningar på C] [matematik] [ändrad 12 september 2019]