cred

– ofta som plural: creds:

  1. – kort för credibility – trovärdighet;
  2. – kort för credit(s):
    • – erkännande, beröm, ära;
    • poäng, tillgodohavande; betalningsmedel som fungerar bara i ett visst spel eller i annan sluten miljö;
  3.  – kort för credentials, ofta: inloggnings-uppgifter, identitets-uppgifter.

[identifiering] [jargong] [spel] [ändrad 16 september 2019]