crypter

typ av program som krypterar skadepro­gram för att virusskydd inte ska upptäcka dem. Skadeprogrammet dekrypteras först när det installeras på den angripna datorn. Men i så fall kan ett virusskydd ändå känna igen och stoppa det skadliga pro­grammet när det körs. Det finns därför crypters som aldrig låter hela det skadliga pro­grammet köras, utan bara de bitar som för tillfället be­hövs. Det gör det svårare för virusskyddet att känna igen det.

[kryptering] [skadeprogram] [ändrad 28 november 2018]