crypter

typ av program som krypterar skadepro­gram för att anti­virus­program inte ska upp­täcka dem. Det skadepro­grammet de­krypteras först när det installeras på den an­gripna datorn. Men i så fall kan ett anti­virus­program ändå känna igen och stoppa det skadliga pro­grammet när det körs. Det finns därför crypters som aldrig låter hela det skadliga pro­grammet köras, utan bara de bitar som för till­fället be­hövs. Det gör det svårare för antivirusprogrammet att känna igen det.

[kryptering] [skadeprogram] [ändrad 28 november 2018]