ctrl-g

tangentkombination för ”finn nästa”. – Om man först har sökt i en text på bildskärm med ctrl‑f, men inte är nöjd med första träffen, brukar man kunna gå vidare till de följande träffarna, en i taget, med ctrl‑g. – På Mac: ‑g. – Bok­staven g har ingen särskild betydelse, förutom att den kommer direkt efter f i alfabetet.

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 1 juli 2017]