ctrl-I

tangentkombination som anger att markerad text ska stå i kursiv stil (italics). – På Mac: ‑I. (De svenska versionerna av vissa ordbehandlare använder ibland i stället ctrl‑K för kursiv.)

[ctrl] [tangentbord] [typografi] [ändrad 16 januari 2018]