cyber sit-in

protestaktion där en mängd aktivister samtidigt besöker en bestämd webbsida. Ibland använder de webbläsare med tilläggsprogram som gör att den utsatta webbsidan anropas auto­matiskt gång på gång. Resultatet blir förstås hög belastning på den utsatta webb­servern. – En cyber sit-in kan påminna om en över­belast­nings­attack, men syftet är inte att ställa till bestå­ende skada. I själva verket är målet oftast att skapa publi­ci­tet. – Namnet: En sit-in är en fredlig protestaktion där akti­visterna sätter sig på golvet eller på marken på en plats och vägrar att flytta sig. Och se cyber.

[aktivism] [ändrad 3 maj 2018]

Dagens ord: 2023-05-03