Cypress

  1. – arbetsnamn på Microsofts utvecklingsverktyg för kontorsprogrammen i Micro­soft Office för år 2007, offici­ellt känt som Visual Studio Tools for Office – se Microsofts webbsidor (länk);
  2. – ett verktyg för hantering av stora data­flöden, utvecklat av Microsoft Research. – Se artikeln ”Cypress: Managing massive time series streams with multiscale compressed trickles” (länk).

[data] [programmering] [programsviter] [ändrad 13 september 2020]