D

beteckning (enhetsbokstav) på den andra inbyggda hård­disken, om det finns någon, i person­dator med Windows. Samma nomenklatur före­kommer i andra operativsystem. Skrivs ofta D: efter­som det alltid måste stå ett kolon mellan enhetsbokstaven och den följande fil­speci­fikationen (alltså be­teck­ningen på den fil på disken som man vill öppna). Bok­stäv­erna A och B an­vändes för in­byggda diskett­­stationer, men sådana finns inte längre. Den första in­byggda hård­disken be­tecknas med C.

[lagringsmedier]