filspecifikation

den del av en webbadress (URL) som står efter domännamnet, alltså allt som står efter det första enkla snedstrecket i webbadressen. – I https://it‑ord.idg.se/ord/filspecifikation/ är det alltså ord/filspecifikation/ som är en filspecifikation. Domännamnet pekar på en viss webbserver, filspecifikationen på en viss fil på den servern.

[filer] [webben] [ändrad 13 april 2017]