A

  1. – beteckning (enhetsbokstav) för inbyggd diskettstation på datorer med DOS eller Windows. Skrevs ofta A: eftersom det alltid måste stå ett kolon mellan enhetsbokstaven och den följande filspecifikationen (alltså be­teck­ningen på den fil på disketten som man ville öppna). – Moderna datorer har inte in­bygg­da diskettstationer, så enhetsbokstaven A förekommer inte längre. – Se också B och C;
  2. – se ctrl-a.

[grafiskt användargränssnitt] [lagringsmedier] [tangentbord] [ändrad 30 juni 2017]