dämpning

gradvis försvagning av signalen i data- och telekommunikation. Signalens amplitud avtar. Dämpning är ett naturligt fenomen som hänger samman med förbindelsens längd och vilket medium som används. Det mäts i decibel per kilometer. Termen dämpning används i motsvarande betydelse i andra sammanhang, till exempel i akustik. – På engelska: attenuation.

[elektronisk kommunikation] [fysik] [ändrad 9 december 2019]