decibel

mått på ljudstyrka och signalstyrka. – Decibel är inget absolut mått, utan anges i förhållande till ett referensvärde. – När det gäller hörsel används den lägsta ljudstyrka som ett människoöra kan uppfatta som re­fe­rens­värde. Det tas ofta för givet: man skriver att ljudstyrkan var, till exempel, 60 decibel utan att ange referensvärdet. – Matematiskt är decibelskalan logaritmisk:

  • – en ökning med tio decibel innebär att effekten ökar tio gånger, men:
  • – en ökning med tjugo decibel innebär att effekten ökar 100 gånger (10×10), och:
  • – en ökning med trettio decibel följaktligen att effekten ökar 1000 gånger (10×10×10).
  • – Och eftersom skalan är logaritmisk motsvarar tre decibel ungefär en fördubbling av effekten. (Hur hörselsinnet bedömer höjningen av ljud­styrkan är en annan sak.)
  • – Noll decibel betyder ’samma som referensvärdet’ – inte att det är ljudlöst.
  • – Ljudstyrkan angiven i decibel kan vara negativ om den är lägre än referensvärdet.

– I tele- och datakommunikation anger man dämpningen av signalen i decibel per kilometer. – Decibel förkortas dB. – En decibel är en tiondel av en bel (B), uppkallad efter telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell, men måttenheten bel används nästan aldrig.

[datakommunikation] [fysik] [ljudinspelningar] [ändrad 4 juli 2017]