Dart

Google Dart – ett programspråk för webbsidor, lanserat av Google hösten 2011. Dart är avsett för program som ska köras på webbsidor och var tänkt som ersättare för JavaScript. Gick först under arbetsnamnet Dash. – Dart nådde inga större framgångar, men 2018 försökte Google blåsa nytt liv i Dart genom att släppa version 2, se GitHub (länk). – Se dart.dev.

[programspråk] [ändrad 13 maj2019]