data line

  1. datarad – i programmering: rad av bestämd längd, ofta 32 tecken, med data eller instruktioner;
  2. text-tv-signal, videotexsignal – den linje i varje tv‑bild som innehåller texten som visas i text‑tv;
  3. datalinje – krets eller kabel för dataöverföring.

[datakommunikation] [programmering] [radio och tv] [ändrad 8 juni 2020]