datablade

tilläggsenhet till objektrelationsdatabaser, in­gående i ett system som har ut­vecklats av In­formix† (numera del av IBM). Det lanserades 1996. Genom att lägga in ett datablade ger man data­basen möjlighet att ut­föra nya arbetsupp­gifter, till exempel att visa digital video. – Se IBM:s webbsidor.

[databaser] [ändrad 9 november 2018]