Informix

uppköpt amerikansk leverantör av, främst, databashanterare. Huvuddelen av verksamheten, alltså databashanterarna, såldes i april 2001 till IBM. IBM använder fort­far­ande (2019) varumärket Informix. Återstoden av före­taget bytte namn till Ascential Software†, även det senare uppköpt av IBM. – Informix grundades 1980. – Se IBM:s webbsidor.

[databaser] [företag] [uppköpt] [ändrad 6 augusti 2019]