Informix

amerikansk leverantör av databashanterare. Huvuddelen av verksamheten, alltså databashanterarna, såldes i april 2001 till IBM. Återstoden av företaget byter namn till ascential software, även det senare uppköpt av IBM. Informix grundades 1980.