objektrelationsdatabas

(object-relational database) – typ av databas (egentligen databashanterare) som är en hybrid mellan objektdatabas och relationsdatabas. En objektrelationsdatabas kan hantera objekt som en objektdatabas, men gör dem också sökbara på samma sätt som i en relationsdatabas. – Kallas också på svenska för objektrelationell databas.