objektrelationsdatabas

(object-relational database) – en typ av databas (egentligen databashanterare) som är en hybrid mellan objektdatabas och relationsdatabas. En objektrelationsdatabas kan hantera objekt som en objektdatabas gör, men den gör dem också sökbara på samma sätt som i en relationsdatabas. – Kallas på svenska också för objektrelationell databas.

[databaser] [ändrad 21 november 2019]