datacenter

lokal eller utrymme för ett stort antal datorer (servrar). Ett datacenter har sådant som behövs för driften, till exempel anordningar för avbrottsfri elektrisk kraft, anslutning till internet, automatisk backup, skydd mot dataintrång samt kylning och brandsäkerhet. Sedan mitten av 00‑talet byggs kompletta datacenter ofta i containrar som placeras där det är lämpligt (eller där elektrisk kraft är billig), och som normalt fungerar utan mänsklig närvaro. – Kallas också för serverhall. På engelska: data center.

[it-system] [ändrad 10 december 2018]